«Без своєї національної держави
ніяка нація не може жити й розвиватися»
22 СІЧНЯ
ДЕНЬ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ
22 січня 2019 року в Україні відзначається 100-та річниця ухвалення Універсалу Директорії про Злуку Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки в єдину державу. Ця подія увійшла в історію як День Соборності України, що уособлює віковічні прагнення нашого народу до об'єднання, цілісності та неподільності.
Це свято офіційно встановлене у 1999 році, враховуючи велике політичне та історичне значення об'єднання УНР і ЗУНР для утворення єдиної (соборної) української держави.
У 2011 році День Соборності поєднали з Днем Свободи, що раніше відзначався 22 листопада, під назвою «День Соборності і Свободи України». Однак 2014 року Указом Президента Петра Порошенка свято було відновлено як День Соборності України.
Віхи історії
Першою на руїнах Російської імперії постала Українська Народна Республіка. Пізніше, уже в листопаді 1918-го, на теренах колишньої Австро-Угорщини утворилася Західноукраїнська Народна республіка. Проголошення Соборності УНР і ЗУНР 22 січня 1919 року стало історичним актом об'єднання українських земель в одну державу.

Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України – Західноукраїнська Народна Республіка (Галичина, Буковина й Угорська Русь) і Наддніпрянська Велика Україна. Здійснилися віковічні мрії, якими жили і за які вмирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка,
— йшлося в Універсалі Директорії УНР від 22 січня 1919 року
Директорія і Рада Народних Міністрів призначили урочисте святкування об'єднання УНР і ЗУНР на 22 січня, бо вказаний день збігався з річницею історичного IV Універсалу Центральної Ради, згідно з яким УНР проголошувалась самостійною, незалежною державою. Показово, що обрано було надзвичайно важливу з точки зору державотворення дату.
Володимир Винниченко – відомий український громадський і політичний діяч. Як голова Директорії УНР брав участь у підписанні Універсалу 22 січня 1919 р. Іменем Володимира Кириловича Винниченка названо Центральноукраїнський державний педагогічний університет. На центральній площі університету встановлено пам'ятник першому керівнику українського уряду Володимиру Винниченку.
21 січня 1990 року в Україні понад мільйон людей, узявшись за руки, створили безперервний ланцюг від Києва до Львова. Український «живий ланцюг» став однією з наймасовіших у тогочасній Центрально-Східній Європі акцій боротьби за свободу.
Минуло трохи більше семи десятиліть, і 1991 року постала незалежна Україна, але загрози, що їх не подолала УНР, не зникли, вони живуть в нашій тривожній сучасності Сучасна російсько-українська війна для українців – це продовження столітньої визвольної боротьби. Українські військові, як і їхні попередники 100 років тому, обстоюють не лише незалежність, а й соборність України. В лавах Збройних сил служать вояки з усіх її куточків.
рекомендаційний список джерел
До Вашої уваги список джерел,
який допоможе дізнатися більше
про День Соборності України
Книги
1
Альманах Українського Народного Союзу на рік 1979 [У сторіччя народження Симона Петлюри] : сборник / ред. А. Драган. - Джерзі Ситі ; Ню Йорк : Свобода, 1979. - 256 с. - Пер.изд.: Almanac of Ukrainian National Association for the Year 1979
Примірники: всього:1 - ВК(1)
2
Альманах Українського Народного Союзу на рік 1989. Річник 79 : зб. / ред. З. Снилик. - Джерзі Ситі ; Ню Йорк : Свобода, 1989. - 256 с. - Пер.изд.: Almanac of Ukrainian National Association for the Year 1989
Примірники: всього:1 - ВК(1)
3
Ковальчук, Михайло.
Війна з більшовицькою Росією за незалежність. 1917-1920 / М. Ковальчук. - К. : Видавець ПП Наталія Брехуненко, 2007. - 72 c. : фот.. - (Серія "За незалежність і собрність". Проект "Про Україну з гонором і гумором")
Примірники: всього:1 - Ч/З№1(Універсальний)(1)
4
Мірчук, Петро.
Українська державність. 1917-1920 / П. Мірчук ; передм. П. Мірчука. - Філядельфія : [Б. в.], 1967. - 400 c.
Примірники: всього:1 - ВК(1)
5
Сергієнко, Петро Панасович.
Соборна Україна: від ідеї до життя / П. П. Сергієнко. - К. : Т-во "Знання" України, 1993. - 64 c .
Примірники: всього:1 - ВК(1)
6
Сергійчук, Володимир.
Соборна пам'ять України : календар-альманах 2008 рік / В. Сергійчук. - К. : ПП Сергійчук М. І., 2007. - 288 c.
Примірники: всього:1 - Ч/З№1(Універсальний)(1)
7
Солдатенко, Валерій Федорович.
Революційна доба в Україні (1917-1920 роки) : логіка пізнання, історичні постаті, ключові епізоди / В. Ф. Солдатенко. - К. : Парламентське вид-во, 2011. - 568 c.
Примірники: всього:1 - Ч/З№1(Універсальний)(1)
8
Стерчо, Петро.
Карпато-українська держава : до історії визвольної боротьби карпатських українців у 1919-1939 роках / П. Стерчо. - Торонто : НТШ, 1965. - 288 c. - Пер.изд.: The Carpatho-Ukrainian Republic : A contribution to the history of the Carpatho-Ukrainian struggle for freedom, 1919-1939 / Stercho P.
Примірники: всього:1 - ВК(1)
9
Українська Центральна Рада: поступ націєтворення та державобудівництва / редкол.: В. Д. Баран [та ін.]. - К. : Українська Видавнича Спілка, 2002. - 358 c.
Примірники: всього:1 - Ч/З№1(Універсальний)(1)
Статті з періодичних видань
Андрієнко С. В.
Соборність України. Естафета поколінь: від діда-прадіда : (виховний захід, 7-9 кл.) / С. В. Андрієнко // Виховна робота в школі : наук.-метод. журн. - 2012. - № 12. - С. 26-30.
Анотація: Захід розроблений з метою виховання національної свідомості учнів і людської гідності, відродження паростків духовності, єдності родини; формування рис громадянина української держави; поглиблення знань про історичний факт злуки українського народу, його значення; пробудження інтересу до поглибленого вивчення історії та культурних надбань українського народу; виховання глибокої поваги та любові до Батьківщини.
Бойко, Олена.
Збирання українських земель у єдиній соборній державі в часи української революції / О. Бойко // Історія в сучасній школі : наук.-метод. журн. - 2012. - № 4. - С. 39-42. - Бібліогр. в кінці ст.
Анотація: Формування території сучасної Української держави відбулося в ході Української революції (1917-1921), 95 років від початку якої виповнюється в березні 2012. І хоч революція зазнала поразки, проте мала потужні позитивні наслідки. Саме цій революції присвячено статтю.
Бойко, Олена.
Збирання українських земель у єдиній соборній державі в часи Української революції / О. Бойко // Історія України. - 2012. - № 21/22(червень). - С. 24-28. - Бібліогр. в кінці ст.
Анотація: Формування території сучасної Української держави відбулося в ході Української революції (1917-1921), 95 років від початку якої виповнилося у березні 2012 р. І хоча революція зазнала поразки, проте мала потужні позитивні наслідки. Суцільний прорив українська нація зробила у вирішенні територіального питання. В ході бурхливих громадсько-політичних, військових і міжнародних подій вона спромоглася правовим шляхом визначити територію і кордони своєї національної держави. Саме цим подіям, а також державно-правовим актам, за якими відбувалися територіальні зміни в часи революції, присвячено цю статтю.
Великочий, Володимир.
Станиславів (Івано-Франківськ) у часи ЗУНР (1918-1919 рр.) / В. Великочий // Історія України. - 2012. - № 17/18 (травень). - С. 3-6 : портр. - Бібліогр. в кінці ст. - Зміст: Вічовий рух у Галичині та Володимирії (січень-жовтень 1918 р.) ; Створення Української національної ради та її державотворча діяльність ; Листопадовий зрив ; Події Листопадової революції в Станіславові ; Формування збройних сил ЗУНР ; Станіславовський період існування ЗУНР ; Злука українських земель.
Анотація: Йдеться про те, що в першій половині 1919 р. м. Станіславів було тимчасовою столицею однієї з українських держав ЗУНР-ЗОУНР. В цей період було здійснено чимало заходів державного, суспільно-політичного, національно-культурного й соціально-економічного характеру, спрямованих на утвердження української державності в краї, реального втілення в життя споконвічної мрії всього народу - возз'єднання.
Верещук І.
Від історичної Злуки до омріяної злагоди / І. Верещук // Урядовий кур'єр. - 2010. - № 11, 21 січня. - С. 5.
Анотація: 22 січня 1919 року на Софійській площі в Києві відбулася непересічна подія, значення якої важко переоцінити. Маємо на увазі Акт Злуки, в якому свідомо та переконливо зреалізувалася воля нашого народу до об"єднання всіх українських земель у єдину соборну державу.
Добржанський О.В.
Соборницькі прагнення українців Буковини восени 1918 р. : До 90-річчя Акту злуки УНР і ЗУНР / О.В. Добржанський // Український історичний журнал. - 2009. - № 1. - С. 28-39.
Анотація: Висвітлюються спроби укр. населення Буковини реалізувати свої соборницькі устремління в умовах завершення Світової війни та розпаду Австро-Угорської імперії.
День соборності України : історична довідка // Позакласний час : часоп. - 2013. - № 23/24. - С. 55. - Содержание: Люблю я землю українську.
Анотація: Короткі історичні відомості з історії соборності України.
"Здійснилися віковічні мрії, якими жили і за які умирали" // Голос України. - 2011. - № 12, 22 січня. - С. 1, 2.
Анотація: В публікації йдеться про відзначення 92 річниці Дня Соборності України. А також надається історична довідка про життя і діяльність Федора Швеця, професора Київського університету, члена уряду УНР.
Злука у світлинах : Фотохроніка // Україна молода. - 2009. - № 11, 22 січня. - С. 9.
Анотація: Представлено фотографії, які є історичним супроводом Акту Злуки українських земель, який відбувся 22 січня 1919 р. у м. Києві на Софійському майдані.
Костюк, Світлана.
Злука УНР і ЗУНР: уроки для сучасної України / Світлана Костюк // Віче. - 2010. - № 2. - С. 12-16. - Бібліогр. в кінці ст.
Анотація: Автор досліджує ситуацію 1917-1921 рр. в Україні, коли було прийнято універсал Директорії про злуку Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в єдину державу, реакцію міжнародної спільноти на ці події а також історичне значення та уроки соборності українських земель.
Лавренюк С.
Тисячолітня пам'ять Соборності / С. Лавренюк // Голос України. - 2010. - № 10, 22 січня. - С. 3.
Анотація: Стаття присвячена подіям 22 січня 1919 року в Києві на Софійському майдані, де було проголошено Акт злуки УНР та ЗУНР.
Маковицька С.
Інстинкт соборності : 22 січня відзначаємо 90-річчя акту об'єднання українського народу в одній державі / С. Маковицька // Україна молода. - 2009. - № 10, 21 січня. - С. 6.
Анотація: Публікація присвячена 90-річчю Соборності Української держави. Приводяться спогади очевидця тих подій - Левка Лукасевича.
Матвієнко М. М. Чому вчать уроки історії : До Дня соборності України / М. М. Матвієнко // Народне слово. - 2009. - № 7 , 22 січня. - С. 3. Аннотация: Публікація присвячена 90-річчю соборності української держави. Відзначаючи це свято, наш народ має підтвердити сам факт успадкування тих державотворчих процесів, які мали місце в далекому минулому.
Анотація: Публікація присвячена 90-річчю соборності української держави. Відзначаючи це свято, наш народ має підтвердити сам факт успадкування тих державотворчих процесів, які мали місце в далекому минулому.
Ми соборні генетично // Урядовий кур'єр. - 2009. - № 10 , 22 січня. - С. 1, 5.
Анотація: Публікація присвячена 90-річчю з дня проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки.
Музиченко, Ярослава.
Соборність на дотик : Сьогодні у Києві відкривається Музей Української Народної Республіки / Ярослава Музиченко // Урядовий кур'єр. - 2009. - № 11, 23 січня. - С. 8.
Анотація: Стаття присвячена відкриттю музею УНР, яке приурочили до 90-ліття Акта Злуки, що затвердив єдність в одній державі Центральної і Східної України, Галичини, Буковини, Закарпаття.
Охріменко, Таміла.
Пропагада ідей соборності українських земель напередодні Акту Злуки / Т. Охріменко ; кер. роб. Н. І. Біденко // Студентський науковий вісник / ред. М. І. Садовий [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ, 2013. - Вип. 11, ч. 1. - С. 260-263. - Бібліогр. в кінці ст.
Анотація: Здійснений автором короткий огляд матеріалів періодичної преси УНР кінця 1918 - початку 1919 рр. переконує, що ідея соборності українських земель, неподільності національної території незмінно була однією з центральних її тем. Завдяки періодиці ця велика ідея проникала в найвіддаленіші куточки української землі, ставала доступною широкому загалу, згуртовувала і об'єднувала всіх патріотів України.
Пирог Р.
Уроки минулого / Р. Пирог; Розмову вів Ю. Поташній // Віче. - 2009. - № 1/2. - С. 40-41
Анотація: Про проголошення Акта злуки УНР і ЗУНР та заходи присвячені 90-річчю події.
Реєнт О. П.
Проголошення ЗУНР: проблема легітимації : До 90-річчя Акту злуки УНР і ЗУНР / О. П. Реєнт // Український історичний журнал. - 2009. - № 1. - С. 4-11.
Анотація: Розглядається процес легітимації державотворення у Зах. Україні в 1918-1919 рр., який мав усі формальні ознаки правочинності.Створення ЗУНР стало логічним наслідком суспільного розвитку і розгортання державотворчих процесів на західноукраїнських землях.
Сергійчук В.
З вічною думою про єдність на своїй землі / В. Сергійчук // Урядовий кур'єр. - 2010. - № 12, 22 січня. - С. 20.
Анотація: Стаття присвячена споконвічним мріям українців про єдність держави: починаючи від "Слово про Ігорів похід" і закінчуючи сучасністю.
Сичова В.
Українська революція 1917-1921 рр. : прес-конференція. Історія України. 10 клас / В. Сичова // Історія України. - 2013. - № 18(Верес.). - С. 10-12.
Анотація: Запропоновано сценарій прес-конференції для учнів 10 класу, мета якої: систематизувати й узагальнити знання учнів з теми "Український державотворчий процес (1917-1921 рр.)"; формувати навички самостійної роботи з різними джерелами інформації, уміння брати участь в обговоренні історичних питань, аргументовано відстоювати свій погляд; виховувати повагу до традицій боротьби за незалежність України.
Хижняк, Ігор.
"Держава всупереч", або Альтернативний погляд на генезу державності України (1991-2014 рр.) / І. Хижняк // Історія в школі : наук.-метод. журн. - 2014. - № 8/9. - С. 16-29. - Бібліогр. в кінці ст.
Анотація: Описуються етапи історико-політичного становлення та еволюції доби Незалежності України.
Запропоновані джерела містяться у фонді
Бібліотеки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка
Запрошуємо до
Бібліотеки
— —
Центральноукраїнського державного педагогічного університету
імені Володимира ВинниченкаНаші контакти

вул. Шевченка, 1
м. Кропивницький
тел.: (0522) 22-06-74
e-mail: bibliodovidka@ukr.net
Сайт бібліотеки

Матеріал підготували:
Бібліограф I категорії - Рєзанова Тетяна
Зав. відділом інформ. технологій - Омельченко Тетяна

This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website